Левестам, Фредерик-Генрих, польский писатель, варш. профессор, 1817—78; «Historya liter. powszechnej» (1865); 1866 основ. журн. «Rocznik krytyki literackej», а 1873 — газ. «Wiek».