Куреты, мифол. существа, спасители Зевса в детстве от Кроноса; отожествл. с корибантами.