МЭСБЕ/Бацидия

Бацидия (Bacidia Anzi), лишайник на древесной коре (чаще живет на липе, тополе и иве).