МЭСБЕ/Авантюрист

Авантюрист, франц., искатель приключений.