Канон Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого

Канон Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого
автор Иван Грозный (1530—1584)
Дата создания: 1573. Источник: Публикация Д. С. Лихачева[1]

Кану́н, а́нгелу гро́зному, и воево́де, и храни́телю все́х челове́к, от Вседержи́теля Бо́га по́сланному по вся душа́ челове́ческая

Ты же, челове́че, не забыва́й часа́ сме́ртнаго: по́й по вся́ дни́ кану́н се́й.

Творе́ние Уроди́ваго Парфе́ния.

По утреннем пении глаголи:

За моли́тв святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луи на́с. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́ вся́ческих ра́ди.

Царю́ небе́сныи, Уте́шителю, Ду́ше и́стинныи, и́же везде́ сыи, и вся исполня́я, сокро́вище благи́х, и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́ Бла́же душа́ на́ша.

Святы́и Бо́же, Святы́и Кре́пкий, Святы́и Безсме́ртный, поми́луй нас (трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щныи да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй (дважды надесят).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (трижды).

Псалом 50Править

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Свои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крови́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вде, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельца́.

Канон, глас 6Править

Песнь 1Править

Ирмос: Я́ко по су́ху ходи́в Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Пре́жде стра́шнаго и гро́знаго твоего́, а́нгеле, прише́ствия умоли́ о мне гре́шнем о рабе́ твое́м [имярек]. Возвести́ ми коне́ц мой, да пока́юся дел свои́х злых, да отри́ну от себе́ бре́мя грехо́вное.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Дале́че ми с тобо́ю путеше́ствовати, стра́шныи и гро́зныи а́нгеле, не устраши́ мене́ маломо́щнаго. Дай ми, а́нгеле, смире́нное свое́ прише́ствие и кра́сное хожде́ние, и велми́ ся тебе́ возра́дую. Напо́й мя, а́нгеле, ча́шею спасе́ния!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святы́и а́нгеле, да мя напои́ши ча́шею спасе́ния и ве́село теку́ во сле́д твоему́ хожде́нию и молю́ся: не оста́ви мене́ си́ра.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Ро́ждьшия ти царя́ вы́шним си́лам, пресвята́я цари́ца, ты бо еси́ ми́лостива, мо́жеши бо облехчи́ти мое́ бре́мя грехо́вное, тя́шкое.

Песнь 3Править

Ирмос: Несть свя́та, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́и рог ве́рных си́, Бла́же, и утверди́выи и́хъ на ка́мени испове́дания ти́.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Святы́и а́нгеле Христо́в, гро́зныи воево́да, поми́луй мя, гре́шнаго раба́ своего́, [имярек]. Егда́ прии́дет вре́мя твоего́ прихо́да, святы́и а́нгеле, по мене́, гре́шнаго, [имярек], разлучи́ти мою́ ду́шу от убо́гаго ми телеси́, и вни́ди с ти́хостию, да с ра́достию усря́щу тя че́стно.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Молю́ ти ся, святы́и а́нгеле, яви́ ми свои све́тлыи зрак и ве́село возри́ на мя, окая́ннаго, да не устраши́т мене́ прихо́д твой святы́и, да уготова́юся на сре́тение тебе́ че́стно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святы́и а́нгеле, посла́нниче Бо́жии, да́жь ми, а́нгеле, ча́с пока́ятися согреше́нии и отри́нути от себе́ бре́мя тя́шкое. Дале́че ми те́щи восле́д тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Святы́и а́нгеле, не и́мам ина́го ра́звее тебе́ засту́пника ско́ра. Поми́луй гре́шнаго раба́ своего́, [имярек], и приведи́ ду́шу мою́ ко Влады́чицы, та бо есть ми́лостива отпуща́ти гре́шным согреше́ния.

Песнь 4Править

Ирмос: Христо́с мне́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́ркви боголе́пно зове́т, взыва́ющи от со́вести чи́сты, о Го́споде пра́зднующи.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Молю ти ся, стра́шныи и гро́зныи посла́нниче вы́шняго Царя́, воево́да: ве́село возри́ши на мя, окая́ннаго, да не ужасну́ся твоего́ зра́ка и ве́село с тобо́ю путеше́ствую.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Пла́чася и вопию́, воево́да Небе́снаго Царя́: гро́зно возхожде́ние твое́, да не вско́ре разтли́ше мене́, гре́шнаго, но ве́село и ти́хо напои́ мене́ сме́ртною ча́шею.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От се́рдца вопию́ ти, гро́зный воево́да и во́ине Царя́ ца́рствующим: несть силне́е тебя́ и крепча́иши во бра́ни, и умиле́нна в сме́рти, и пряма́ во исправле́нии. Испра́ви ду́шу мою́ на путь ве́чен.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Госпоже́ Богоро́дице, Де́во, ро́жшия Ца́ря Небе́снаго, смертоно́снаго ча́са не мину́хся, изба́ви ду́шу раба́ своего́, [имярек], от се́ти ловя́щихъ.

Песнь 5Править

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих тебе́ душя́ любо́вию просвети́, молю́ся, Тебя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго изъима́юща.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

О сро́дници мои́, егда́ ви́дите мене́, от вас разлуче́на, и зрак лица́ моего́ измени́хся, и гробу предаю́ся, и ко Судии́ влеко́м бу́ду, и моли́теся о мне́ свято́му а́нгелу, да веде́т ду́шу мою́ в ме́сто поко́йно.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

О дру́зи мои́ любе́знии, егда́ ви́дите мене́, от вас разлуче́нна и земли́ предае́ма, помоли́теся о мне́, гре́шнем, ко свято́му а́нгелу, да прово́дит ду́шу мою́ вся два́десят мыта́рств и изме́т от все́х поги́белей.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лю́дие Бо́жии благоче́стнии и вся племена́ зе́мстии, егда́ ви́дите смертоно́сное те́ло, на земли́ пове́ржено и во́нею объя́ся, помоли́теся ко а́нгелу смертоно́сному о мне́, да веде́т ду́шу мою́ в ти́хое приста́нище невла́емо.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Влады́чице, ты ве́си не́мощь земны́х челове́к: вско́ре разоря́ется естество́ пло́ти на́шей; ты, Госпоже́, бу́ди нам засту́пница.

Песнь 6Править

Ирмос: Жите́йскаго мо́ря, воздвиза́ема зря напа́стей бу́рею, ти́хое приста́нище Твое́ прите́к, вопию́ Тебе́: возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

От Бо́га по́сланнаго и стра́шнаго во́ина царе́м, и кня́зем, и архиере́ем, и все́м лю́дем вели́кое измене́ние от суетна́го ве́ка сего́, в напа́стех пребыва́ющих и в ско́рбех тружа́ющих су́щи ве́рных.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святы́и а́нгеле, от все́х нас, на земли́ живу́щих, дань свою прии́меши, от Бо́га повеле́нную ти, егда́ прии́деши и прии́меши ду́шу мою́, и неси́ ю в сокро́вище све́та.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи посла́нниче, и мене́ изба́ви от су́етнаго жили́ща сего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

О Цари́це Влады́чице, си́рым питате́лница и оби́димым помо́щница, болны́м наде́яние и все́м гре́шным очище́ние, и мне, гре́шному, [имярек], бу́ди ми помо́щница и поми́луй мя.

Кондак, глас 5.Править

Небе́снаго царя́ воево́да и предста́тель престо́лу бо́жию и твори́тель во́ли госпо́дни и соверши́тель за́поведей его́, не лиши́ши ся сла́вы велеле́пныя и просла́вишися, ско́ро пленя́еши и не заме́длиши николи́ же. Всю́ду гото́в стои́ши, и храбру́еши, и зла не убои́шься, ни ста́ра отрие́ши ни мла́да отступи́ши. Вся име́ши и веде́ши в ме́сто поко́йно. И мене́ поми́луй гре́шнаго и окая́ннаго [имярек], да пое́м ти аллилу́йя.

Песнь 7Править

Ирмос: Хладода́тельну у́бо пещь сотвори́ А́нгел преподо́бным де́тем, халде́и же опали́ веле́нием Бо́жиим, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н Бо́г отце́в на́ших.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Вели́кии, му́дрыи хитре́ц, никто́же мо́жет твоея́ хи́трости разуме́ти, да́бы скры́лся от твоея́ неща́дости. Святы́и а́нгеле, умили́ся о мне́, гре́шнем и окая́ннем.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Му́дрыи а́нгеле и све́тлый, просвети́ ми мра́чную мою́ ду́шу свои́м све́тлым прише́ствием, да во све́те теку́ восле́д тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святы́и а́нгеле, ра́дуюся душе́ю и трепещу́ руко́ю и показу́я лю́дем час разлуче́ния души́ мое́и гре́шнеи от убо́гаго ми телеси́. Святы́и а́нгеле, помоли́ся о мне, гре́шнем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Пресвята́я Богоро́дице, Влады́чице, поми́луи гре́шнаго в час разлуче́ния. Святы́и ангеле, стра́шныи посла́нниче, изми́ ду́шу мою́ от се́ти ловя́щих.

Песнь 8Править

Ирмос: Из пла́мене Святы́м росу́ источи́, а пра́веднаго же́ртвы и во́ду попали́: вся бо твори́ши, Христе́, ели́ко хо́щеши, те́м, Тя превозно́сим, Го́спода, во ве́ки.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Царю́ Небе́сному сла́ва нетле́нному и непроходи́мая, сотво́ршему чины́ а́нгелския, такова́ стра́шна и гро́зна смертоно́сна а́нгела. Хвали́те, по́йте и превозноси́те его́ во ве́ки.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Царя́ Небесна́го слуга́ и предста́тель престо́лу Бо́жию, святы́и а́нгеле, сме́рть принося́ нам, измени́ нас доброто́ю зда́ния твоего́ и приведи́ нас к све́ту светле́ишему Судии́. Хвали́те, по́йте и превозноси́те его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Царю́ Небе́сному, Бо́гу на́шему угожда́еши, сла́вы не отпада́еши, и за́поведи его́ не преступа́еши, и во́лю его твори́ши, и в любви́ пребыва́еши. А́нгела тя свята́ хва́лим, пое́м и превозно́сим его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Цари́це, Влады́чице, ро́жшия и вы́шним си́лам и земны́м Бо́га и Го́спода, Спаси́теля от находя́щих ны бед, моли́ся Бо́гу, да поми́лует ны в день су́дныи. Го́спода по́йте и превозноси́те его́ во ве́ки.

Песнь 9Править

Ирмос: Бо́га челове́ком неудо́бь ви́дети, на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии зре́ти; Тобо́ю бо, Пречи́стая, яви́ Ся нам Сло́во Воплоще́но, Его́ же велича́юще, съ Небе́сными во́и Тя велича́ем.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Оскверни́вше ду́шу злы́ми похотми́ и те́плыми слеза́ми не омы́вше и ми́лостынею не очи́стивше, стра́шнаго а́нгела посла́нника не помина́юще, мы же тя, а́нгеле, по достоя́нию велича́ем.

Святы́и а́нгеле, гро́зныи воево́да, моли́ бо́га о на́с.

Бо́га намъ пове́даеши, святы́и а́нгеле, и ду́шу мою́ окая́нную из те́ла изима́еши, и пло́ть разтли́ши и гро́бу предае́ши, мо́лим ти ся, святы́и а́нгеле, изми́ ду́шу мою́ от се́ти ловя́щих. Тя велича́емъ

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От Бо́га по́сланному, все́х а́нгел пристра́шен еси́, святы́и а́нгеле, не устраши́ мою́ ду́шу убо́гую, напо́лнену злосмра́дия, и очи́сти, и преста́ви ю престо́лу Бо́жию непоро́чну. Тя велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

О Бо́жия Ма́ти Пречи́стая, вся спаса́еши и ми́луеши, та́кожде поми́луй мене́, гре́шнаго и злосмра́днаго, в час разлуче́ния. И в му́ку по́сланному, тогда́ же ми помози́, от огня́ изхити́ мя и от му́ки изба́ви мя. Тя велича́ем.

Досто́ино есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́ишую Херуви́м и сла́внеишую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́и Бо́же, Святы́и Кре́пкии, Святы́и Безсме́ртныи, поми́луй нас (трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́и, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 5Править

Небе́сных сил избра́ннаго воево́ду, от Бо́га по́сланнаго му́драго ору́жника и гро́знаго полчени́на и победи́теля вра́жиим си́лам, свята́го а́нгела, пою́ще, хва́лим. Сме́ртию нас назира́ет, и от суеты́ ми́ра избавля́ет, и на суд пра́ведны ко Христу́ представля́ет, и от ве́чных му́к избавля́ет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

БогородиченПравить

Упова́ние на́ше, Богоро́дице, кре́пкая помо́щнице скорбя́щим, и от сме́рти изима́еши и от му́ки избавля́еши, кому́ждо по достоя́нию благода́ть дае́ши.

Таже и отпуст:

Честне́йшую Херуви́м и славне́йшую вои́стину Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́м. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (дважды). Го́споди, благослови́.

Коне́ц все́м благи́м. Сла́ва сверши́телю Бо́гу. Ами́нь.

ПримечанияПравить

  1. likhachev.lfond.spb.ru Источник: Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. — СПб.: Издательство "Наука", 1986. — С. 361—378.