Звезда пустыни (Бальмонт)/5/ДО


5.


Но замеръ и вѣтеръ средь мертвыхъ песковъ,
И тише, чѣмъ шорохъ увядшихъ листовъ,
Протяжнѣй, чѣмъ шумъ Океана,
Безъ словъ, но, слагаясь въ созвучія словъ,
Изъ сферъ неземного тумана,
Послышался голосъ, какъ будто бы зовъ,
Какъ будто дошедшій сквозь бездну вѣковъ
Утихшій полетъ урагана.