ЕЭБЕ/Сениор, Фебус бен-Яков Авигдор

Сениор, Фебус бен-Яков Авигдор — см. Шенеор, Фебус бен-Яков Авигдор.