[92]Амухта, ос-въ Алеутской гряды, къ з. отъ Сигуама, самый крайній къ з. изъ группы Лисьихъ; дл. его отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. 9 вер., шир. по срединѣ до 4-хъ. Утесистъ и гористъ. Сопка, стоящая почти посреди ос-ва, находится подъ 52°35′ с. ш. и 206°48′ в. д. Ос-въ не имѣетъ ни бухтъ, ни рѣчекъ. Прежде были жители; нынѣ ос-въ необитаемъ. Въ 1786 г. вулканъ Ам. имѣлъ изверженіе, но съ тѣхъ поръ погасъ. Проливъ между Сигуамомъ и Амухтою называется Амухтинскимъ; онъ чистъ и безопасенъ.

(Сарычева II, 6; Тебѣнькова Гидр. 3., 113; Крузенштерна Разб. атл., II, отд. 23, ст. 15; Литке 316; Веніаминова, I, 138; Grewingk 221).