ГСС/ДО/Агашхох

< ГСС‎ | ДО
Yat-round-icon1.jpg

Агашхох
Географическо-статистическій словарь Россійской имперіи П. П. Семенова
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Аа — Гямъ-Маликъ. Источникъ: т. 1. Аа — Гямъ-Маликъ (1863), с. 14 ( сканъ · индексъ )ГСС/ДО/Агашхох въ новой орѳографіи


[14]Агашхохъ, туземн. назв. ос-ва Іоанна Богослова. (См. Іоанна Богослова).