Вечерний звон (вариант — Полонский)/ДО

Yat-round-icon1.jpg
Полное собраніе стихотвореній — Вечерній звонъ (варіантъ)
авторъ Яковъ Петровичъ Полонскій.
Источникъ: Яковъ Петровичъ Полонскій.. Полное собраніе стихотвореній. — СПб.: А. Ф. Марксъ, 1896. — Т. 3. — С. 35 — 36. Вечерний звон (вариант — Полонский)/ДО въ новой орѳографіи

[35]
ВЕЧЕРНІЙ ЗВОНЪ.

(Варіантъ).

На всѣ призывы безъ отзыва
Идетъ къ концу мой сѣрый день…
И дрогну я, и терпѣливо
Жду… Приходи святая тѣнь!

Я къ ночи сердцемъ легковѣрнѣй,
Я буду вѣрить какъ-нибудь,
Что ночь, гася мой свѣтъ вечерній,
Укажетъ мнѣ на звѣздный путь.

Чу! колоколъ… Душа поэта,
Благослови вечерній звонъ! —
Похожъ ли онъ на крики свѣта,
Спугнувшіе мой лучшій сонъ!?

[36]


Вечерній звонъ!.. и въ отдаленьи,
Сквозь гулъ тревоги городской,
Пророчь мнѣ къ ночи вдохновенье,
Или — могилу и покой.

Но жизнь и смерти призракъ — міру
О чемъ-то вѣчномъ говорятъ, —
И какъ ни громко пой ты, — лиру
Колокола перезвонятъ.

Безъ нихъ, въ пыли руинъ забытыхъ,
Исчезнутъ геніи вѣковъ…
То будетъ адъ звѣрей несытыхъ,
Или эдемъ полубоговъ…