ВЭ/ДО/Когорта

Yat-round-icon1.jpg

Когорта
Военная энциклопедія (Сытинъ, 1911—1915)
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Кобленцъ — Крузъ. Источникъ: т. 13: Кобленцъ — Крузъ, с. 12 ( commons ) • Другіе источники: МЭСБЕ : РСКД : ЭСБЕ : REВЭ/ДО/Когорта въ новой орѳографіи


КОГОРТА, одно изъ подраздѣленій легіона у римлянъ, состоявшее изъ 360—1.000 ч. (см. Легіонъ).