ВЭ/ДО/Аше, д'

Yat-round-icon1.jpg

АШЕ, д’, французскій коммодоръ. Былъ начальникомъ французской эскадры въ 1758 г. въ сраженіяхъ Гуделурскомъ и Негапатамскомъ и въ 1759 г. — въ сраженіи у Порто-Ново[ВТ 1] (см. эти слова).

Примѣчанія редакторовъ Викитеки

  1. Указанной статьи нѣтъ въ данномъ изданіи.