Страница:Russkoe slovo 1863 04.pdf/122

Эта страница была вычитана
МІРЪ.
(Изъ Гейне).

Міръ — это дѣвушка съ румянцемъ чистоты;
Міръ — это фурія; — и оба взгляда эти
Зависятъ отъ очковъ, въ которыхъ ходишь ты,
Жизнь видя въ розовомъ, иль въ самомъ черномъ цвѣтѣ.

Но тотъ, кто въ телескопъ міръ этотъ разглядитъ,
Какого пола онъ? — не разрѣша загадки, —
Тотъ, бросивъ въ сторону безплодныя догадки,
Придетъ лишь къ одному: что міръ — гермафродитъ.

Д. М.