Открыть главное меню
Эта страница не была вычитана

Сталъ нашъ пёсъ плохъ. Я его мылъ, а все на нёмъ много блохъ.

Ваня легъ на полъ и спитъ. Вотъ такъ сонъ!

Изъ за лѣсу, изъ за горъ, вижу нашъ домъ и дворъ.


Дѣдъ сталъ старъ. Разъ онъ лѣзъ на печку и не могъ. Внукъ былъ въ избѣ. Ему стало смѣшно. Стыдно, внукъ. Не то дурно, что дѣдъ старъ и слабъ, а то дурно, что внукъ младъ и глупъ.


Шелъ Миша по лѣсу. У дуба росъ грибъ. Грибъ былъ старъ, никто его не бралъ. Но Миша былъ радъ и снёсъ грибъ въ домъ. Вотъ грибъ, лучше всѣхъ! А грибъ былъ гнилъ, никто его не ѣлъ.


Пошли дѣти въ лѣсъ. Долго были въ лѣсу, не знали куда выдти изъ лѣсу и не знали гдѣ домъ. Стало имъ слышно звонъ; они и пошли на звонъ и нашли тогда село и пришли въ домъ.


31