О некоторых спорных вопросах относительно родины и национальности Низами Гянджеви (Мамедов): различия между версиями

vikidata düzəldilir
(vikidata düzəldilir)
[[Категория:Статьи Джаббара Маныфа оглы Мамедова]]
[[Категория:Научные статьи 2010 года]]
 
[[az:Nizami Gəncəvinin vətəni və milliyyəti ilə əlaqədar bir sira mübahisəli məsələlərə dair]]
[[en:On some controversies regarding origin and nationality of Nezami Ganjavi]]
[[hu:Nizami Gjandzsevi hazájával és nemzetiségével kapcsolatos egyes vitás kérdésekről]]
[[sah:О некоторых спорных вопросах относительно родины и национальности Низами Гянджеви]]
70

правок